Ga naar inhoud
Logo Studiebureau Van Echelpoel

Advies- en ingenieursbureau

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie en -advies

Studiebureau Van Echelpoel is veiligheidscoördinator en objectieve derde partij op uw werf. We adviseren over welke preventiemaatregelen genomen moeten worden om de bouwwerkzaamheden op een veilige manier te laten verlopen.

We zijn continu paraat om de aannemer de beste oplossingen voor mogelijke problemen aan te reiken. We houden optimaal rekening met de aard van het project en de omgeving. Dat gebeurt telkens in nauwgezet overleg met alle verschillende betrokken partijen en met respect voor eenieders visie.

Contacteer ons