Ga naar inhoud
Logo Studiebureau Van Echelpoel

Advies- en ingenieursbureau

Bouwputten: waarom belangrijk?

Toegevoegd op 22 februari 2016 Terug naar overzicht
Hoek Bouwputten: waarom belangrijk?

Graven naast bestaande constructies of de openbare weg is niet altijd een evidentie. In dit geval zijn bouwputten specialistenwerk. Ontdek waarom.

De beschikbare ruimte om te bouwen is vaak beperkt. Het is dan ook de trend en boodschap om de bouwgrond zo optimaal mogelijk te benutten. Dit impliceert vaak bouwen tussen bestaande constructies. In dit geval loert het gevaar voor instabiliteit om de hoek. Zeker wanneer er gegraven wordt tot op of onder het funderingsniveau van de naastliggende constructie.

Of anders gezegd: bouwputten graven naast bestaande gebouwen is expertenwerk. Hetzelfde geldt voor bouwputten vlak naast de openbare weg.

Grondkerende constructie

Om tegendruk te bieden aan de grond- en gebouwbelasting ernaast, wordt in de bouwput beschoeiing aangebracht. Welke soort is afhankelijk van de omgeving.
Kan er niet in talud gegraven worden en zijn er geen naastliggende gebouwen aanwezig? Dan zijn berlinerwanden de oplossing. Zie de foto bovenaan dit artikel.

Aandachtspunt in ontwerpfase

Om de veiligheid op je werf en van naastliggende constructies te garanderen, neem je de bouwput best al mee onder de loep tijdens de ontwerpfase van het gebouw. Dit bespaart je mogelijke problemen achteraf en extra herstelkosten.

Hoe? Door een stabiliteitsberekening vooraf. Om correcte berekeningen te kunnen maken, is een sondering heel zinvol. Ontdek de voordelen van vroege sondering

Een stabiliteitsberekening voor je bouwput?

Studiebureau Van Echelpoel helpt je graag voort. Contacteer ons.