Ga naar inhoud
Logo Studiebureau Van Echelpoel

Advies- en ingenieursbureau

Energie & duurzaamheid

EPB, EPC, haalbaarheidsstudies, advies, luchtdichtheidsmetingen

EPB-verslaggeving, advies op vlak van energie en duurzaamheid

Studiebureau Van Echelpoel trekt voluit de kar van duurzaam bouwen. Bouwprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Als erkend EPB-verslaggever berekent Studiebureau Van Echelpoel de energieprestatie en het binnenklimaat van uw bouwproject.

Maar we gaan verder dan verslaggeving, we geven ook advies. De regelgeving rond energieverbruik en de daaraan gekoppelde EPB-eisen evolueren immers razendsnel. Als advies- en ingenieursbureau is het één van onze speerpunten om u op maat te adviseren op vlak van energie en duurzaamheid.

EPC, energieprestatiecertificaten voor bestaande gebouwen

Als erkend energiedeskundige maakt Studiebureau Van Echelpoel Energieprestatiecertificaten (EPC) op voor bestaande gebouwen zoals woningen, appartementen en openbare gebouwen. Daarin informeren we u over de energiezuinigheid van het pand en geven we advies over hoe energie te besparen.

Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000m2 is het verplicht om te onderzoeken in welke mate alternatieve energiesystemen rendabel zijn. Studiebureau Van Echelpoel analyseert de (milieu)technische en economische haalbaarheid van duurzame energiesystemen en geeft u een onderbouwd advies.

Advies hernieuwbare energiebronnen

Ook voor kleinere bouwprojecten en particuliere woningen onderzoekt Studiebureau Van Echelpoel hoe via hernieuwbare energiebronnen belangrijke energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd. Zonder daarbij de financiële haalbaarheid ervan uit het oog te verliezen.

Luchtdichtheidsmetingen

Een goede luchtdichtheid van een woning of gebouw garandeert een optimale werking van de isolatie en ventilatie. Net vóór een nieuw pand in gebruik wordt genomen, controleert en meet Studiebureau Van Echelpoel de luchtdichtheid ervan. Op die manier kunnen we eventuele luchtlekken of vochtproblemen tijdig detecteren. In ons deskundig advies formuleren we voorstellen om hoofd te bieden aan vastgestelde moeilijkheden.

Contacteer ons